Rivning av gamla ridhuset och stallet

Från och med måndag den 11 september kommer hela parkeringen samt ett område runt gamla stallet att stängas av inför rivningen. 

Besökande till BuRF hänvisas till parkeringen vid Kronetorps Mölla under tiden vår parkering är avstängd. 

BLÅ-infart!
Observera att ni måste köra upp via den blå markeringen på kartan för att komma till Kronetorps Mölla.
Du som hämtar/lämnar ditt barn, kan om utrymmet tillåter, stanna (ej parkera eller lämna bilen) på ytan innan ni fortsätter upp mot möllan. Parkering skall ske uppe vid möllan.


ORANGE-infart – får ej blockeras!
Den orangea infarten är endast för utryckningsfordon, veterinär, cyklister och gående.

Eftersom det saknas möjlighet att vända utan att köra in på stallbacken så är det inte tillåtet att köra in denna vägen för att hämta/lämna. Använd den BLÅ infarten!

Besökande går från möllan via gångvägen, mellan parken och arbetsområdet (röd linje), för att komma till stallet.

Eftersom det är begränsat antal platser vid möllan så vi rekommenderar så många som möjligt att samköra till ridningen om ni har möjlighet.

Rivningsarbetet beräknas pågå under ca 8 veckor (v37-44). Arbetsområdet kommer att minskas successivt och platser blir tillgängliga på BuRFs parkering igen.

Tack för er förståelse och visad hänsyn!

Karta byggarbetsplats
Klicka på för större bild