Valberedning

Valberedningen arbetar löpande under året men framförallt inför varje årsmöte med att samla in kandidater till styrelse- och revisorsposter.

Till valberedningen kan du alltid höra av dig om du själv skulle vilja sitta med i styrelsen eller om du har förslag på nya styrelsemedlemmar. Medlemmarna i valberedningen kan ge dig svar på frågor du har runt styrelsearbetet. Arbetet är som mest intensivt vid tiden inför årsmötet.

Medlemmarna i valberedningen väljs på årsmötet. Kontaktuppgifter finns här, men det går också bra att ställa frågor direkt till medlemmarna när du ser dem i stallet.

E-post: 


Ordförande
Heidi Johannesson

Ledamot
Kristina Holmström

Ledamot
Åsa Eliasson