Ansökan FONDEN

  Bra att veta

  Beslut tas på avpersonifierade uppgifter, dvs beslutsgruppen i sin helhet har därför ingen kännedom om vem som gjort ansökan eller vem den gäller. Först efter att beslut är taget får beslutsgruppen tillgång till ansökan i sin helhet för återkoppling till den sökande.

  Uppgifter om barnet  Uppgifter sökande (vårdnadshavare/målsman)
  Underlag till beslut  -----


  -----


  -----

  Vi samlar in ovanstående uppgifter för att kunna behandla din ansökan. De personuppgifter vi samlar in framkommer av formuläret ovan. Läs mer om hur Burlövs Ryttarförening samlar in, lagrar och gallrar personuppgifter i vår integritetspolicy som finns att läsa här GDPR