Lektionsinformation

* All ridning, förutom vid ”prova-på-lektion”, kräver att du är medlem i klubben.

* Vid Knatteridning ska förälder/vårdnadshavare finnas tillgänglig under lektionen då det ofta kan behövas lite extra stöttning.

* Lektionstiden är 45 minuter med undantag för våra knattelektioner som är 30 minuter samt vissa specialgrupper som är 60 minuter. I tiden ingår upp- och avsittning samt skritt före och efter ridpasset.

* En termin innehåller minst 1 teoripass. Vi förbehåller oss rätten att under löpande termin ersätta ridlektioner med teori i händelse av sjukdom eller annan oförutsedd händelse.

* Kom i god tid, minst en halvtimme innan din lektion börjar. Vi är noga med att hästen tas om hand på rätt sätt, både före och efter lektionen.

* Om du har förhinder att deltaga så vänligen lämna återbud i god tid. Detta är för att personalen ska kunna planera så att hästarna får en jämn arbetsbelastning.

* Vi har ingen ”igenridning” men du får lov att sälja din lektion till annan ryttare. Säljer du din lektion så måste köparen vara medlem i föreningen och du måste även meddela ridläraren via SMS till 0764-22 82 60 att någon annan rider för dig den aktuella dagen.

Återbetalning allmänt

* Väljer du att sluta, pga omständigheter som inte kan styrkas med intyg från läkare/skolsköterska, under en pågående termin återbetalas inte återstående lektions- och/eller medlemsavgift.

Återbetalning vid sjukdom/skada

Följade 2 punkter har reviderats och gäller från 2024-01-01 enligt punkt 18 i protokollet från styrelsemötet 2023-10-10

* Vid långvarig sjukdom/skada där du inte kunnat deltaga under en sammanhängande period om minst 6 veckor samt att du kan styrka med intyg från läkare/skolsköterska, har du rätt att få avgiften återbetald för missade lektioner. Föreningen får tillsätta platsen med annan ridande elev.

* Vid frånvaro kortare än 6 veckor, oavsett intyg från läkare/skolsköterska, hänvisar vi till sidan Köp och Sälj där du ges möjlighet att sälja de lektioner du missar pga frånvaro. Köparen av lektioner måste vara medlem i föreningen.