Föreningen, då till nu!

Bildandet av föreningen

Föreningen bildades den 22 januari 1980. Då tog 18 medlemmar ett borgenslån på 120.000 kr (motsv. ca 490.000 kr (2022)) och köpte 12 hästar och ponnyer, med sadlar och träns, samt inredningen i det gamla spiltstallet. Säljare var privatpersonen Sten Markström.

På den tiden red man i blandade grupper, dvs både ponnyer och stora hästar i ”lilla ridhuset”. Den dåvarande ridhuschefen Susanne Ahlbeck stannade kvar till 31 januari 1999.

Antalet medlemmar är idag uppe i ca 350 och runt 230 av dessa ingår i den dagliga lektionsverksamheten.

Burlövs Ryttarförening är en ideell förening och betyder att föreningen ägs gemensamt av medlemmarna. Det finns inget vinstsyfte eller någon privat ägare med vinstintresse. Alla intäkter går till föreningens drift, personallöner samt återinvesteras i verksamheten.

Föreningen utvecklas och växer

1985 invigdes det stora ridhuset och blev ett stort lyft för verksamheten. Det något mindre ridhuset i gamla ladan, som ingick i köpet, fick fortsätta vara ridhus för ponnyeleverna som inte behövde fullt lika mycket utrymme som storhästarna.

Efter invigningen av nya stallet 2010, så fick det gamla spiltstallet fungera som lager för hösilage och halm och har tom inhyst en loppis. Stallet har 32 tillgängliga boxplatser, 13 till ponny, 11 till storhäst och 8 för privathästar.

Utöver detta finns även en utomhusbox, närförråd för foder och halm samt spolplatser, en ute och en inne.

2015 färdigställdes uteridbanan och har sedan några år tillbaka även god belysning. Vi saknar dock fortfarande automatisk bevattning, men detta kommer att färdigställas när det är möjligt. Uteridbanan finansierades delvis med ett anläggningsbidrag från Skåneidrotten.

Nu planerar vi för ett nytt ridhus tillsammans med kommunen

I februari 2020 spärrades lilla ridhuset och gamla stallet av efter att byggnaderna dömts ut vid en besiktning. Det hade då konstaterats omfattande rötskador i den bärande konstruktionen och rasrisk förelåg.

Som ett resultat av detta påbörjades planeringen av ett nytt ridhus tillsammans med Burlövs kommun. Kommunen äger våra nuvarande byggnader sedan september 2017 och förhoppningsvis har vi ett nytt fint ridhus på plats inom en inte för avlägsen framtid.

Välkommen till Burlövs Ryttarförening!