Årsmöte

Årsmöte för verksamhetsåret 2022 äger rum söndagen 2023-02-12 kl 11:00

Kallelse till årsmöte 2023

Handlingar publiceras nedan senast 1 vecka innan mötet.