GDPR

Integritetspolicy

Personuppgiftsansvarig

Burlövs Ryttarförening, org.nr: 846002-1192 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom verksamhetens krav och behov.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för olika ändamål och när vi har en laglig grund att göra det vid:

  • Hantering av medlems- och tävlingsavgifter.
  • Kommunikation med våra medlemmar (aktivitetskallelser, informationsutskick etc)
  • Administration av föreningsaktiviteter (ex tränings- och tävlingsverksamhet mm)
  • Bidragsansökningar från bl a Burlövs Kommun och Riksidrottsförbundet.
  • Hälsokort / anhöriglista i händelse av olycka i verksamheten
  • Kölista för ridskoleverksamhet och/eller stallplats i privatdelen
  • Ansökan om tävlingslicens, resultatrapportering
  • Publicering på hemsida och/eller sociala medier

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Ändamål med behandlingLaglig grund
Medlemskap och avgiftshanteringAvtal
KommunikationAvtal
AdministrationAvtal
BidragsansökningarRättslig förpliktelse
Hälsokort / anhöriglistaSamtycke
KölistaIntresseavvägning
Hemsida och sociala medierIntresseavvägning / samtycke vid behov

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan behövas delas med andra organisationer inom idrottsrörelsen för att vår verksamhet ska fungera, exempelvis medlemsregister.

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter eller försäkringsbolag för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar endast dina personuppgifter om det finns en laglig grund, exempelvis för att fullgöra våra åtaganden i avtal eller i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi genomför en årlig bedömning om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår eller om det finns lagkrav på att spara dina personuppgifter. Om inte ändamålen kvarstår eller annat lagkrav gör att vi måste bevara dina personuppgifter ska personuppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende vår behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter på hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta styrelsen på