Kommittéer

BuRF är en ideell förening och som du säkert vet så innebär det att vi bär kostnader och utgifter gemensamt, alla medlemmar. Alla är vi en del av BuRF.

Som du ser på den här sidan så finns det en hel del arbetsgrupper och kommittéer. Alla jobbar vi gemensamt för BuRF:s bästa. I förlängningen kan vi säga att kommittéerna ser till så att viktiga delar av klubbens verksamhet flyter och vi sticker inte under stol med att vi både drar in och sparar pengar.

För att vi skall kunna jobba effektivt och dela på ansvaret och arbetet, behöver vi fler medlemmar och just där kan Du göra en insats. Det innebär så klart att arbetet fördelas mera jämnt över en grupp. Alla insatser tas tacksamt emot!

Kolla in de olika kommittéerna/arbetsgrupperna och se om inte någon av dem kan vara av intresse för just Dig. Ju fler som delar ansvar och arbete gör att det blir mindre betungande för fåtalet. Det säger ju sig självt. Vi lovar Dig att vi har kul också!

Så; varför inte bli en del av det gemensamma arbetet på BuRF? Ta kontakt med just den gruppen som skulle intressera Dig. Den som är ansvarig kan ge Dig mer information och blir mer än glad över intresset kan vi lova!

Hemsidekommitté
Andreas Rosander @
Monica Mårtensson
Kioskkommitté
Stig Nedavaska @
Monica Mårtensson
Mia Nordström
Åsa Eliasson
Kriskommitté
Styrelsen @
Miljökommitté
Sonia Ydreborg @
Personalkommitté
Jessica Svensson
Sponsringskommitté
Nina Fossto @
Tävlingskommitté
Hanna Wilson @
Jennifer Sjöholm
Celeste Oxenby
Johanna Berghult
Hanah Delic
Sandra Lindskog-Mårtensson
Ansvarsområde
Brand/Säkerhet
Styrelsen @  
Byggnader/Inomhusmiljö
Styrelsen @
Försäkringar/Hästar
Styrelsen @
Klubbkläder
Nina Fossto @ – Profilkläder
Kommunkontakt/Felanmälan
Christin Sunnåker @
SISU/Utbildningar
Johanna Tegnesjö-Creighton  
Skånska Ridsportförbundet
Emma Strandberg
Svenska Ridsportförbundet
Emma Strandberg

@ = länkat till E-post

Till topp