Kommittéer

BuRF är en ideell förening och som du säkert vet så innebär det att vi bär kostnader och utgifter gemensamt, alla medlemmar. Alla är vi en del av BuRF.

Som du ser på den här sidan så finns det en hel del arbetsgrupper och kommittéer. Alla jobbar vi gemensamt för BuRF:s bästa. I förlängningen kan vi säga att kommittéerna ser till så att viktiga delar av klubbens verksamhet flyter och vi sticker inte under stol med att vi både drar in och sparar pengar.

För att vi skall kunna jobba effektivt och dela på ansvaret och arbetet, behöver vi fler medlemmar och just där kan Du göra en insats. Det innebär så klart att arbetet fördelas mera jämnt över en grupp. Alla insatser tas tacksamt emot!

Kolla in de olika kommittéerna/arbetsgrupperna och se om inte någon av dem kan vara av intresse för just Dig. Ju fler som delar ansvar och arbete gör att det blir mindre betungande för fåtalet. Det säger ju sig självt. Vi lovar Dig att vi har kul också!

Så; varför inte bli en del av det gemensamma arbetet på BuRF? Ta kontakt med just den gruppen som skulle intressera Dig. Den som är ansvarig kan ge Dig mer information och blir mer än glad över intresset kan vi lova!

Hemsidekommitté
Andreas Rosander @
Monica Mårtensson
Linda Bagge  
Kioskkommitté
Stig Nedavaska @
Monica Mårtensson
Susanne Malmström
Mia Nordström
Åsa Eliasson
Celeste Oxenby  
Kriskommitté
Linda Bagge @ 
Kerstin Siwmark
Therese Möllerström  
Miljökommitté
Sonia Ydreborg  
Personalkommitté
Linda Bagge @   
Sponsringskommitté
Nina Fossto @  
Tävlingskommitté
Sandra Lindskog Mårtensson @
Hanna Wilson
Ylva Nordén
Celeste Oxenby
Jennifer Sjöholm  
Ungdomssektion – BUS
US – Skötarkommittén
Pausad
US – Utbildningskommittén
Emma K – ansvarig
Ella – vice
Bella
Esther  
US – Socialkommittén
Naomy – ansvarig
Esther – vice
Alva
Amelia
Bella
Ella
Evelina
Selma
 
Ansvarsområde  
Brand/Säkerhet
Styrelsen @  
Byggnader/Inomhusmiljö
Styrelsen @  
Försäkringar/Hästar
Styrelsen @  
Klubbkläder
Nina Fossto @ Profilshop  
Kommunkontakt
Christin Sunnåker @  
SISU/Utbildningar
Johanna Tegnesjö-Creighton  
Skånska Ridsportsförbundet
–  
Svenska Ridsportsförbundet
–  

@ = länkat till E-post

Till topp