FONDEN

– ekonomiskt stöd för barn och ungdomar som rider eller vill börja rida

BuRF är en förening som står för barns och ungdomars rätt till idrott. Vår ambition är att så många som möjligt ska få rida på vår ridskola och vi vill inte att ekonomi ska vara ett hinder för att kunna rida. 

BuRF kan nu genom projektet FONDEN, tillsammans med Skånes Ridsportförbund, Carl Jönssons Understödsstiftelse och RF-SiSU Skåne erbjuda utvalda elever en halvering av rid- eller lägeravgiften. Tanken med FONDEN är att den som av olika anledningar har svårt att betala rid/lägeravgiften ska kunna ansöka om stöd.

FONDEN är till för barn upp till 18 år, där vårdnadshavare kan ansöka om att få barnets rid- eller lägeravgift halverad om ekonomin är svag pga tex studier, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom eller för att man är ny i Sverige. För att kunna söka behöver du vara, eller senare bli, medlem i föreningen.

Ansökan är öppen och de behandlas löpande.

För att ansöka fyller du antingen i formuläret digitalt eller genom att posta. Märk brevet “FONDEN”. Blankett att skriva ut finns här. Det finns även ansökningsblanketter i klubbrummet att fylla i.

Din ansökan behandlas konfidentiellt av en av styrelsen utsedd beslutsgrupp. Beslutsgruppen består av Mikael Karlsson, Emma Strandberg och Laila Olsen. Inom tre veckor från ansökningsdatum får du besked om du beviljats medel.

Har du frågor, kontakta gärna oss direkt eller maila din fråga till

Varmt välkommen med din ansökan!

Med vänlig hälsning
Burlövs Ryttarförening genom Mikael Karlsson, Emma Strandberg och Laila Olsen