Information från valberedningen

Nu börjar det närma sig nytt årsmöte då styrelsen för 2024 ska bestämmas av er medlemmar.

Hälften av posterna är redan valda på ett år till, men hälften av posterna ska tillsättas/väljas om vid årsmötet.

Enligt våra stadgar får ni medlemmar lämna förslag på personer som ni vill ska ingå i vår styrelse. Det är en fantastisk möjlighet att vara delaktig i och kunna påverka föreningens verksamhet.

Är du intresserad, eller känner någon som du tycker borde vara med i styrelsen, så maila valberedningen

Senast söndagen den 4 februari behöver vi ha förslagen för att kunna bearbeta dem och så småningom lägga fram förslag på styrelse för verksamhetsåret 2024.

Maila till