Hur gör du till hösten?

schemaläggning
Under fredagen skickade vi ut ett mail till alla våra ridande medlemmar där vi önskar återkoppling på hur ni vill göra inför hösten.

Ditt svar hjälper oss inför planeringen av hösten. Under sommaren är de flesta av oss lediga och ibland även bortresta så det underlättar mycket för alla ideella krafter att vi får en lägesbild inför hösten, så tidigt som möjligt.

Senast söndagen den 4 juni behöver vi ha ditt svar. Har du önskemål om att rida ytterligare en dag i veckan eller byta tid/dag, mailar du till .

Anmälningsavgift

Nytt inför höstterminen är att vi skickar ut en anmälningsavgift om du har för avsikt att fortsätta rida till hösten som dras av från den kommande terminsfakturan. Inbetald anmälningsavgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg.

Vid obetald anmälningsavgift är du inte längre garanterad plats i någon grupp inför hösten. Vi bjuder in elever som står på kö till lediga platser.

3 perioder blir 2 terminer

En annan förändring inför höstterminen är att vi slopar våra 3 ridperioder / år till att vi endast har en höst- resp. vårtermin, precis som i den vanliga skolan. Detta innebär att en termin innehåller fler lektioner än de gamla perioderna, men det är totalt lika många tillfällen under ett ridskoleår.

Som ridande medlem förbinder du dig att rida en hel termin men för att inte ridavgiften skall bli alltför hög på en gång delas denna upp på två fakturor/termin. Båda fakturorna har vi för avsikt att skicka ut samtidigt, men med olika förfallodatum. Vänligen respektera våra förfallodatum.

Vill du redan nu få en uppfattning om vad höstterminen/vårterminen kostar tar du ditt lektionspris gånger det antalet tillfällen du hittar i tabellen nedan.

FONDEN

Du har väl inte missat att Burlövs Ryttarförening numera är ansluten till FONDEN? Detta är en möjlighet för dig med svag ekonomi att få en del av ridavgiften reducerad. Klicka här för att läsa mer.

Hälsningar
Styrelsen mfl.

Höstterminen 2023
(2023-08-21 — 2023-12-22)
Mån-Tors18 tillfällen
Lör-Sön17 tillfällen
Vårterminen 2024
(2024-01-07 — 2024-06-16)
Mån-Tis22 tillfällen
Ons-Tors21 tillfällen
Lör-Sön23 tillfällen