FONDEN – ekonomiskt stöd för barn och ungdomar som rider eller vill börja rida

Fonden

BuRF är en förening som står för barns och ungdomars rätt till idrott. Vår ambition är att så många som möjligt ska få rida på vår ridskola och vi vill inte att ekonomi ska vara ett hinder för att kunna rida.

BuRF kan nu genom projektet FONDEN, tillsammans med Skånes Ridsportförbund, Carl Jönssons Understödsstiftelse och RF-SiSU Skåne erbjuda utvalda elever en halvering av rid- eller lägeravgiften. Tanken med FONDEN är att den som av olika anledningar har svårt att betala rid- eller lägeravgiften ska kunna ansöka om stöd.

FONDEN är till för barn upp till 18 år, där vårdnadshavare kan ansöka om att få barnets rid/lägeravgift halverad om ekonomin är svag pga tex studier, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom eller för att man är ny i Sverige. För att kunna söka behöver du vara, eller senare bli, medlem i föreningen.

Läs mer om FONDEN