Hur gör du till hösten?

Det har blivit dags att planera inför höstterminen och vi vill gärna få besked om du vill fortsätta rida hos oss.

Senast söndagen den 2 juni behöver du lämna besked. Ditt svar underlättar oerhört mycket att planera inför terminsstart vecka 34, oavsett om du tänker fortsätta eller tyvärr väljer att sluta.

Viktigt!
Du som väljer att fortsätta kommer att få en faktura på en bokningsavgift runt den 10 juni på 1000 kr för resp. lektionsdag, dvs rider du 1 dag i veckan får du en 1 faktura på 1000 kr, rider du 2 dagar i veckan får du en faktura på 2000 kr. Fakturan förfaller i slutet av juni.

Avgiften dras av på första terminsfakturan som beräknas skickas ut i början på juli och förfaller i slutet av juli.

Du som påbörjar terminen efter sommaren, totalt 18 lektioner, förbinder dig till hela terminen trots att vi delar upp den över flera fakturor.

Inbetald bokningsavgift återbetalas endast mot uppvisande av läkarintyg enligt gällande regler för återbetalning. Obetald bokningsavgift på förfallodagen kan innebära att vi erbjuder platsen till annan ryttare på kö.

Inlämnade svar ligger till grund för vår planering av höstterminen och vi kan därför inte garantera din plats i nuvarande grupp och dag även om vi gör vårt yttersta för att detta skall uppnås.

Önskar du byta dag/tid så lämnar du svar utifrån nuvarande tid, men tar även kontakt med för att meddela ditt önskemål om byte.

Om ni har några frågor angående formuläret går det bra att kontakta 

Lämna besked inför HT 2024

  OBS! Om du önskar ändra dag/tid kontaktar du , men lämna ditt besked för nuvarande plats/platser.

  Välj din nuvarande lektionstid.
  Tillfälle 1

  Tillfälle 2

  Du har markerat att du inte vill fortsätta rida hösten 2024. Önskar du fortsätta vara medlem under 2025? Nuvarande medlemskap gäller till den 31 december 2024.

  Tråkigt att du lämnar oss, men vi värdesätter om du vill ge en kort kommentar till ditt beslut. Det hjälper oss att bättre förstå ditt beslut och om vi kan göra något annorlunda.

  Vi tackar för denna tiden och du är alltid välkommen tillbaka till BuRF!

  Vi samlar in ovanstående uppgifter för att kunna fullfölja ditt lämnade svar. De personuppgifter vi samlar in framkommer av formuläret ovan. Läs mer om hur Burlövs Ryttarförening samlar in, lagrar och gallrar personuppgifter i vår integritetspolicy som finns att läsa här GDPR