Regler för fotografering och mobilanvändning

På vår ridskola filmar och fotograferar vi enbart ur ett lärande syfte och för att skapa positiva minnen. Att se sig själv på film kan vara roligt, men det kan också upplevas som ledsamt och kränkande.

Filma därför endast den personen som önskar att bli filmad. Filma inte instruktörer och övriga ryttare. Om någon annan person än du själv syns på filmen / fotografierna måste du ha personens/personernas tillåtelse för att publicera. Annars får du endast använda filmen/fotografierna för eget bruk.

För eget bruk menas att du får behålla filmer/fotografier för dig i din telefon och inte skicka vidare materialet till andra eller publicera på sociala medier, tex Instagram, Facebook och TikTok.

Vi på BuRF värnar om att alla ska kunna känna sig trygga på anläggningen. Vi tar starkt avstånd från kränkning och mobbning. Vi accepterar inte ett sådant beteende. Om dessa regler inte följs kan det leda till ett totalt förbud att filma och fotografera. Något vi gärna vill undvika.

Av säkerhetsskäl är det också förbjudet att använda mobiltelefon när man sitter på hästryggen.

Vänligen styrelsen och personalen.