Du har väl inte missat FONDEN

Fonden

FONDEN är ett ekonomiskt stöd för barn och ungdomar som rider eller vill börja rida

FONDEN är till för barn upp till 18 år, där vårdnadshavare kan ansöka om att få barnets rid- eller lägeravgift halverad om ekonomin är svag pga tex studier, arbetslöshet, skilsmässa, sjukdom eller för att man är ny i Sverige. För att kunna söka behöver du vara, eller senare bli, medlem i föreningen.

Läs mer och ansök om hjälp från FONDEN här. Din ansökan behandlas konfidentiellt av en av styrelsen utsedd beslutsgrupp.