Är du Pearls sista hem?

Pearl har varit borta från verksamheten ett tag då hon behandlats för en skada på bicepsenan.

På senaste återbesöket i slutet av 2022 var prognosen god men hon kommer tyvärr aldrig bli bra nog att gå i verksamheten igen.

Om prognosen på nästa återbesök är fortsatt god skulle vi önska att Pearl får pensioneras och leva resten av sitt liv som sällskapshäst eller promenadhäst.

Kan du erbjuda Pearl ett sista hem?

Hör av dig till